๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธานถวายพ่อหลวง : รางวัลเพชรราชสาขา The Goodness Idol Thailand Award (บุคคลต้นแบบระดับประเทศ)


มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับบริษัท ทวินพิจเจอร์ จำกัด จัดกิจกรรม “๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธานถวายพ่อหลวง” เป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา โดยขอร่วมเรียนเชิญประชาชนคนไทยทั่วประเทศ น้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเกิดประโยชน์สุขและความสำเร็จในชีวิตโดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่ชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เพราะการน้อมรับกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว ล้วนเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้คนไทยมีแต่ความสุขกลับคืนมาสู่สังคมโดยเริ่มต้นที่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพานิช มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “๙ คนต้นแบบ ก้าวปณิธานถวายพ่อหลวง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ Central Plaza Grand Rama 9 ลาน Chill on Seven บริเวณชั้น 7 สำหรับกิจกรรมในวันงานได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น “เพชรในแผ่นดิน” ที่เหมาะสมกับรางวัลเพชรราชในสาขาต่างๆ โดยต้องเป็นผู้ประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และมีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง พร้อมทั้งมีความเป็นผู้นำหรือทำประโยชน์ต่อสังคม สามารถยึดถือเป็น “ต้นแบบ”  ให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้

สำหรับรางวัลเพชรราช สาขา The Miracle Give & Share Thailand Award (ผู้รังสรรค์ปาฏิหาริย์)ได้แก่ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, ดวงตา ตุงคะมณี, นท พนายางกูร, ศรีริต้า เจนเซ่น, มรกต กิตติสาระ, อภิษฎา เครือคงคา , ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, อรทัย ดาบคา, ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, วิชเวช เอื้ออาพนนิศาชล สิ่วไธสง, อรรคพันธ์ นะมาตร์, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, พีรพล เอื้ออารียกูล, สาวิกา ไชยเดช และสาหรับนักแสดงที่ได้รับรางวัลเพชรราชสาขา The Goodness Idol Thailand Award (บุคคลต้นแบบระดับประเทศ)

ภาคนักธุรกิจ 1. สาระ ล่าซา 2. พรวุฒิ สารสิน 3. กอบชัย จิราธิวัฒน์ 4. ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 5. ถกลเกียรติ วีรวรรณ 6. ชัยยศ เอี่ยมสมบูรณ์กร 7. สุภี พงษ์พานิช 8. พีระพงษ์ กลิ่นละออ 9. จิระศักดิ์ ลายเสมา

ภาควงการบันเทิง 1. พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง 2. แอน ทองประสม 3. สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว 4. ภาคิน คาวิลัยศักดิ์ 5. นิชคุณ หรเวชกุล 6. นภัทร อินทร์ใจเอื้อ 7. จรินทร์พร จุนเกียรติ 8. เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช 9. ปกรณ์ ลัม


credit http://www.starupdate.com/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s